nuevo usuario
Estás en: Valenciano - C1 - Vocabulario y refranes

Valenciano - C1 - Vocabulario y refranes

Escribir una palabra dada su definición o sinónimos, completar refranes, ... La elección de las palabras y demás surge de las dudas en la experiencia propia estudiando para superar la prueba del grado medio (grau mitjà), C1, de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), utilizando principalmente el libro NOU d'ací i d'allà - grau mitjà (C1).

El curso se irá completando continuamente, ¡se admiten sugerencias!

Para realizar el ejercicio debes pulsar en el siguiente botón y para cada pregunta escribir la respuesta correspondiente según la tabla de debajo:

PreguntaRespuesta
Essència divina, divinitat. / Déu o deessa.deïtat
Sense que ho impedeixi l’oposició d’algú o d’alguna cosa.malgrat
acostumada, habituadaavesada
Llarga sèrie de coses.reguitzell/tirallonga
Les que tenen els cabells d'un color entre el castany clar i el groc d’orrosses
Fa més ferm.referma
Bóta d'unes cinc cargues proveïda de vuit cèrcols que, a igualtat de diàmetre, té menys alçària que una bóta ordinària.bocoi
Classe a què pertany una persona o una cosa per la seva manera d’ésser en comparació amb les de naturalesa anàloga.mena
Amb dedicació, amb ànsia, amb entrega.aferrissadament
Refrany: Qui diu les veritats,perd les amistats.
Agafar al vol, empomar. / Captar, aprehendre, una idea, una cosa immaterial, al vol.copsar
Donar o encertar un colp. / Afectar d'una impressió forta, sobtada. / Afligir, impressionar.colpir
desgraciadamentmalauradament
Que acaba de passar, s’aplica a les dates.proppassat
Instrument de treball o d'utillatge, eina.atifell
Persona retinguda com a presa de guerra.presoner
Prenen, accepten allò que els és donat, oferit, etc., perceben. / Admeten, acullen.reben
Traure la llet d'una femella prement-li repetidament la mamella.munyir
Acció i efecte de despendre's i caure lliscant una massa de terra, de rocs, etc., d’un marge, d’un vessant, d’un cingle, d’un mur, etc.esllavissament/esllavissada
Anar-se'n una cosa insensiblement, esquillar-se.esmunyir-se
Llançar de la boca.escopir
Enganyar amb falses aparences.decebre
Comprimir un cos entre altres dos.prémer
tancar, clausurar, aclucar, obstruir, taponar, obturar, segellar, barrar, concloure, determinar, finalitzar, terminar, encloure, serrar.cloure
Fer traïció, violar la fidelitat que devem a algú o a alaguna cosa.trair
Cartell o inscripció en un lloc públic per a avís. / Etiqueta que es posa a un objecte. / Inscripció pero donar a conéixer la matèria en llibres, etc.rètol
Menjar-se amb delit (alguna cosa).cruspir
Fill de l'ovella fins a l'edat d'un any, xai.anyell
Acció de contendre, lluita, baralla.contesa
Posar pedaços a la roba.apedaçar
Refer amb l'agulla el teixit d'una roba foradada o aclarida.sargir
aturat, badabadoc, badaire, encantatbadoc
Picor viva. / Desig vehement de fer alguna cosa.pruïja
entreveure, aguaitar, descobrir, espiar, observaralbirar
construir, edificarbastir
Assegurar amb bastes allò que cal cosir.embastar
Colp que dóna cap enrere una bèstia amb una o ambdues potes, coça.guitza
Produir una fenedura. / Estar més o menys oberta una cosa.badar
bassa, bugader, rentadorsafareig
Mató, recuit, brossat, part caseosa de la llet.brull
crispetes, rosetes, borles, clotxes, mongetes, bufes, esclafitons, cotufesroses
Acció i efecte de preparar o de preparar-se. / Ingredient per assaonar les carns, les pells, les terres, etc. / Afait, coloret.adob
Conjunt de coses que fan pompós un acte.aparat
Fer caure en terra, abatre. / Prendre terra un aeroplà, una nau, etc.aterrar
Part d'un canó o tub que penetra en un altre.endoll
Ofici o carrec lucratiu i de poc treball.prebenda
Conjunt de vaixells de guerra. / Porció d'exèrcit.esquadra
entregar, abandonar, deixar, prestar, retornar, tornar, cedir, expedirlliurar
Plat gran i ovalat.plata
Recreació comunament a l'aire lliure.deport
foli, pàgina, plana, làmina, paper, plecfull
Pregon, profund.fondo
Que conté greix. (femení)grassa
Rara, poques vegades vista.peregrina
Provar alguna cosa per saber el gust que te.tastar
Sostenir-se un ocell en l'aire amb les ales esteses horitzontalment.planar
Fer el pla d'alguna cosa.planejar
Tros de drap, raspall, etc. amb què s'esborra.esborrador
Escrit de primera intenció.esborrany
permanènciaestada
Habitació on s'està algú.estança
Posar en execució les ordres superiors. / Donar enhorabona o felicitació.cumplimentar
Depòsit quadrangular, ample i de poca fondària, on és recollida l'aigua de pluja.aljub
Fer servir alguna cosa a un fi, usar.emprar
Amb freqüència, moltes vegades.sovint
Corregixen, lleven defectes.esmenen
Construcció gramatical en la qual la segona part no concorda sintàcticament amb la primera i està més d'acord amb el que pensa en aquell moment l'emissor que no amb la concordança sintàctica.anacolut
diccions, paraules, termes, vocablesmots
Bastó amb un travesser al capdamunt per a sosteniment dels coixoscrossa
Acció i efecte de donar comiat, despedir, expulsar. / Comiat.acomiadament
experiment, experimentació, prova, test, intent, temptativa, tempteig, prova, provaturaassaig
Manera de parlar, o d'escriure, o de pronunciar. / Mot, paraula.dicció
Se n'ha anat amb una cosa, s'ha dut amb si llevant-la d'un lloc.s'ha endut
Convertit en gel, gelat. / Fred com el gel, gelat.glaçat
quasigairebé
Acció i efecte de deixar o quedar-se estupefacte, atònit.esbalaïment
Infortunat, desgraciat, malaurat.dissortat
Ponderació mental, enteniment, bon sentit, bon juí, que és penyora d'una justa percepció o apreciació de la bona direcció o camí a seguir.seny
Dit d'una persona no gens espavilada, mancada de vigor, de tremp.bleda
Posada tota llarga o plana aquella cosa que està plegada, contreta, arronçada. / Desplegada una cosa. / Posada la roba a eixugar.estesa
bassa, rentador, safareigbugader
Matèria colorant vermella.porpra
Planta enfiladissa de fulles verdes les branques de la qual se subjecten en els murs.heura
Dit d'aquell que fa accions roïnes pròpies d'una criatura,entremaliat
Caràcter d'una persona, manera de ser i d'obrar.tarannà
Part més resguardada d'un port.dàrsena
Tota mena d'ocells de corral: gallines, oques, ànecs, etc.aviram
Petit del llop, gos, ós, lleó i d'altres animals mamífers.cadell
Col·loqui amorós, relació entre els enamorats.festeig
Camperol, xampinyó silvestre.rubiol
Omplir un ocell, un pastís, etc., de carn trinxada o altres ingredients.farcir
Fer cabre, introduir.encabir
De la banda d'ací.ençà
Insígnia de gran dignitat, consistent en una vara d'or o altra matèria preciosa.ceptre
Calçat de fusta tot d'una peça.esclop
D'una magnificència, d'una bellesa que imposa.superb
Planta que fa el raïm. / Instrument per a tenir subjecte a algú o alguna cosa. / Peça fixada en creu a l'extrem de la canya d'una àncora.cep
Planta crucífera d'arrel carnosa i comestible.nap
Arbre molt gran que es fa a les vores dels rius i rieres i creix molt de pressa, àlber, poll, pollanc. / Completament amerat.xop
Peça de suro, etc., per a tapar una obertura. / Dificultat, inconvenient.tap
Beguda feta d'aigua, sucre i sucs refrescants o substàncies medicinals amb consistència d'almívar.xarop
Que executa amb dificultat els moviments que li són propis. / Entumit per excés de fred.balb
Marxa ràpida i a salts d'un cavall.galop
Persona que dirigeix i comanda, cap, capitost.cabdill
Fer pilots de fil debanat.cabdellar
Girar una cosa de dalt a baix, pertorbar l'orde de les coses.capgirar
Fet passar quelcom per la gola de la boca a l'esòfag.engolit
Obra de fortificació de forma pentagonal en els angles d'un recinte emmurallat.baluard
Fet advers, infortuni, desgràcia. / Persona moletosa.calamitat
Propi de malaltia. / D'una blanor delicada, suau.mòrbid
Punt essencial d'una qüestió.quid
Reunió o cos de persones del mateix ofici o professió i regides per les mateixes ordenacions.gremi
Nombre de membres pressents necessari perquè una assemblea puga emetre un vot vàlid; mínim de vots favorables perquè una elecció siga vàlida.quòrum
palp, contacte, campanada, pinzellada, retoctoc
Sentiment desagradable que ens causa una cosa que ens repugna.fàstic
Indòmit, no domesticat. / Esquerp, intractable. / Que fa por terrible, horror, esgarrifança.feréstec
Ocell de plomatge negre. / Que constantment es va apartant de la direcció dreta, sense formar angles.corb
Beguda feta amb aigua generalment calenta a la qual s’afegeix un licor fort, normalment rom, i llimona.grog
Persona que és amatent a acollir tota novetat, pel sol fet que la seva adopció li sembla ésser un senyal de distinció, bon gust, intel·ligència, etc.esnob
Excuses artificioses.subterfugis
Cuit prematurament per un excés de foc.sobtat
principal, eminent, sobresortint, gran, preeminent, primordial, capitalcabdal
Pedra fina de color verd i de gran duresa.maragda
Moure o tractar de moure exercint una pressió.empényer
Treballar la massa dins la pastera, maurant-la i sovant-la amb els punys i les mans o maquinària de pastar el pa.fényer
Concloure una cosa. / Donar-se pressa, cuitar.enllestir
Espia, observa amatent.sotja
escampar, estendre, aclarir (la roba), llançar, publicar (defectes)esbandir
treuré, extreuré, evacuaré, retiraré, portaré, faré sortir, faré desaparèixer, separaré, obtindré, guanyaré, trobaré, inferiré, faré sorgir, faré sortirtrauré
fregir, rostir, bullir, escalivar, sofregir, estofar, cremar, picarcoure
Carreró sense eixida.atzucac
Refrany: Quan per la mar s'arrasa,fica't a casa.
Refrany: Marinada forta,pluja a la porta.
Flac, magre, mancat del desenrotllament normal.escanyolit
remirat, escrupolós, maniàtic, estugós, aprensiu, difícil, esquiterell, fastigósllepafils
Que es molt delicat en el tracte i en el comportament.primmirat
Cria de conill.catxap
Trosset menut, mica.esquitx
Planxes matrius d'un gravat; plaques que contenen les proves negatives amb què el fotògraf trau les positives.clixés
Substància negra que prové de la combustió incompleta de les matèries orgàniques i que es deposita en els tubs que condueixen el fum.sutja
vacunavaccí
Combinació mètrica o estrofa. / Composició poètica breu, que generalment serveix de lletra de les cançons populars. / Conjunt de músics.cobla
Aparell per a destil·lar els líquids.alambí
Cadascun dels magistrats d'un triumvirat.triumvir
Nom de diferents magistrats de la Roma antiga.duumvir
Preservat de destrucció o perill.salv
Relació entre el nombre d'avortaments i el nombre total de dones fecundades per a una població determinada i en un temps donat.abortivitat
Gènere de líquens que formen crostes blanquinoses, puntejades de peritecis negres, sobre roques calcinals.verrucària
Relatiu al cervell.cerebral
Qualitat de corb.curvatura
Relatiu o pertanyent als llavis.labial
Qualitat de nebulós. / Estat d'emboirament, freqüència més o menys gran de la boira.nebulositat
Campament al ras d'un cos militar.bivac
Planta de la família de les tifàcies que creix als aiguamolls, les fulles de la qual s'empren per a fer seients de cadira, etc.boga
ablanir, entendrir, mol lificar, reblanir, aflonjar, assuaujar, amollir / apallisar, atonyinar, estomacar, allisar, pegar, atupar, ataconarestovar
Ficar una arma o un instrument a la beina.embeinar
Cobert fet amb veles.envelat
Peça de vestir que cobreix el pit i l'esquena, sense mànigues, dessota de l'americana, la jupa, etc., guardapits.jupetí
Peça de llenç que esposa al llit per a abrigall immediat del cos.llençol
Desembulla, neteja o compón els cabells. / Neteja el lli, un manyoc de fibres, etc.pentina
Allò que és objecte d'ensenyament. / Instrucció donada al poble sobre la fe i la llei del cristianisme.doctrina
Que tenen coneixements sobre matèries diverses.erudits
Relatius o pertanyents a les reaccións de tipus regressiu, tradicionalista o conservador. / Partidaris, seguidors, d'una tal reacció.reaccionaris
Fou la més antiga d'una corporació, o la qui la representava.exdegana
Grans intensitats d'un sentiment d'adhesió o d'admiració.fervors
Arranjament, disposició regular de les coses, les unes amb relació a les altres. / Grup de persones o de coses que, per alguna circumstància, és considerat com una classe distinta. / Manament, prescripció, que cal obeir, seguir, com a emanats d'una autoriordre
Societat de religiosos, aprovada per l'autoritat eclesiàstica, que viuen en comunitat sota l'observança d'una regla i que emeten vots solemnes. / Ritu cristià, mitjançant el qual l'Església promou un dels seus membres, considerat idoni, a un determinat grorde
Nom habitual del carnaval als Països Catalans.carnestoltes
Persones encarregades de l'acolliment en una fira, congrés, agència, etc.hostesses
Grups de paraules que tenen un sentit en si, interposats en uns períodes.incisos
Moble amb un conjunt o joc de taulers horitzontals destinat a guardar-hi llibres, o en general, coses.prestatgeria
Acció i efecte de parar la marxa d'alguna cosa. / Desocupació.atur
Avaluar a ull la quantitat o vàlua d'alguna cosa.alfarrassar
Pell adobada d'ovella, d'anyell o de moltó.badana
El mascle de l'ovella castrat, estimat per la seua carn i per la seua llana.moltó
Vaca petita. / Pell de bou o de vaca. / Bolet carner. / Llengua de bou.vaqueta
Menjada abundosa i bona. / Qualitat de la pilota en la que pren part el tacte i el so que fa quan bota.tec
Elevació petita del terreny.alter
Aparells gimnàstic consistents en dues esferes massisses o dos discs de metall units per una barra.halters
Cop donat a alguna cosa mentre és enlaire, abans que, en la seva caiguda, toqui a terra.volea
Prendre el menjar principal del dia, que sol fer-se en les primeres hores de la vesprada.dinar
0%
Fallos: 0

Has fallado. No es
La respuesta correcta es:
Respuesta:

¡Enhorebuena, has completado la lección!

Estadísticas: 14790 ejercicios, 221 apartados teóricos, 80124 usuarios registrados, 219 usuarios hoy, último registrado: igehizelicuda