nuevo usuario
Estás en: Valenciano - Vocabulario y refranes

Valenciano - Vocabulario y refranes

Escribir una palabra dada su definición o sinónimos, completar refranes, ... La elección de las palabras y demás surge de las dudas en la experiencia propia estudiando para superar la prueba del grado medio (grau mitjà), C1, de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), utilizando principalmente el libro NOU d'ací i d'allà - grau mitjà (C1).

El ejercicio se da por completado, aunque se admiten sugerencias de mejora. En esta misma web hay un ejercicio similar del grado superior (grau superior), C2.

Valenciano

Para realizar el ejercicio debes pulsar en el siguiente botón y para cada pregunta escribir la respuesta correspondiente según la tabla de debajo:

PreguntaRespuesta
Essència divina, divinitat. / Déu o deessa.deïtat
Sense que ho impedeixi l'oposició d'algú o d'alguna cosa.malgrat
acostumada, habituadaavesada
Llarga sèrie de coses.reguitzell/tirallonga
Les que tenen els cabells d'un color entre el castany clar i el groc d'orrosses
Fa més ferm.referma
Bóta d'unes cinc cargues proveïda de vuit cèrcols que, a igualtat de diàmetre, té menys alçària que una bóta ordinària.bocoi
Classe a què pertany una persona o una cosa per la seva manera d'ésser en comparació amb les de naturalesa anàloga.mena
Amb dedicació, amb ànsia, amb entrega.aferrissadament
Refrany: Qui diu les veritats,perd les amistats.
Agafar al vol, empomar. / Captar, aprehendre, una idea, una cosa immaterial, al vol.copsar
Donar o encertar un colp. / Afectar d'una impressió forta, sobtada. / Afligir, impressionar.colpir
desgraciadamentmalauradament
Que acaba de passar, s'aplica a les dates.proppassat
Instrument de treball o d'utillatge, eina.atifell
Persona retinguda com a presa de guerra.presoner
Prenen, accepten allò que els és donat, oferit, etc., perceben. / Admeten, acullen.reben
Traure la llet d'una femella prement-li repetidament la mamella.munyir
Acció i efecte de despendre's i caure lliscant una massa de terra, de rocs, etc., d'un marge, d'un vessant, d'un cingle, d'un mur, etc.esllavissament/esllavissada
Anar-se'n una cosa insensiblement, esquillar-se.esmunyir-se
Llançar de la boca.escopir
Enganyar amb falses aparences.decebre
Comprimir un cos entre altres dos.prémer
tancar, clausurar, aclucar, obstruir, taponar, obturar, segellar, barrar, concloure, determinar, finalitzar, terminar, encloure, serrar.cloure
Fer traïció, violar la fidelitat que devem a algú o a alaguna cosa.trair
Cartell o inscripció en un lloc públic per a avís. / Etiqueta que es posa a un objecte. / Inscripció per a donar a conéixer la matèria en llibres, etc.rètol
Menjar-se amb delit (alguna cosa).cruspir
Fill de l'ovella fins a l'edat d'un any, xai.anyell
Acció de contendre, lluita, baralla.contesa
Posar pedaços a la roba.apedaçar
Refer amb l'agulla el teixit d'una roba foradada o aclarida.sargir
aturat, badabadoc, badaire, encantatbadoc
Picor viva. / Desig vehement de fer alguna cosa.pruïja
entreveure, aguaitar, descobrir, espiar, observaralbirar
construir, edificarbastir
Assegurar amb bastes allò que cal cosir.embastar
Colp que dóna cap enrere una bèstia amb una o ambdues potes, coça.guitza
Produir una fenedura. / Estar més o menys oberta una cosa.badar
bassa, bugader, rentadorsafareig
Mató, recuit, brossat, part caseosa de la llet.brull
crispetes, rosetes, borles, clotxes, mongetes, bufes, esclafitons, cotufesroses
Acció i efecte de preparar o de preparar-se. / Ingredient per assaonar les carns, les pells, les terres, etc. / Afait, coloret.adob
Conjunt de coses que fan pompós un acte.aparat
Fer caure en terra, abatre. / Prendre terra un aeroplà, una nau, etc.aterrar
Part d'un canó o tub que penetra en un altre.endoll
Ofici o carrec lucratiu i de poc treball.prebenda
Conjunt de vaixells de guerra. / Porció d'exèrcit.esquadra
entregar, abandonar, deixar, prestar, retornar, tornar, cedir, expedirlliurar
Plat gran i ovalat.plata
Recreació comunament a l'aire lliure.deport
foli, pàgina, plana, làmina, paper, plecfull
Pregon, profund.fondo
Que conté greix. (femení)grassa
Rara, poques vegades vista.peregrina
Provar alguna cosa per saber el gust que te.tastar
Sostenir-se un ocell en l'aire amb les ales esteses horitzontalment.planar
Fer el pla d'alguna cosa.planejar
Tros de drap, raspall, etc. amb què s'esborra.esborrador
Escrit de primera intenció.esborrany
permanènciaestada
Habitació on s'està algú.estança
Posar en execució les ordres superiors. / Donar enhorabona o felicitació.cumplimentar
Depòsit quadrangular, ample i de poca fondària, on és recollida l'aigua de pluja.aljub
Fer servir alguna cosa a un fi, usar.emprar
Amb freqüència, moltes vegades.sovint
Corregixen, lleven defectes.esmenen
Construcció gramatical en la qual la segona part no concorda sintàcticament amb la primera i està més d'acord amb el que pensa en aquell moment l'emissor que no amb la concordança sintàctica.anacolut
diccions, paraules, termes, vocablesmots
Bastó amb un travesser al capdamunt per a sosteniment dels coixoscrossa
Acció i efecte de donar comiat, despedir, expulsar. / Comiat.acomiadament
experiment, experimentació, prova, test, intent, temptativa, tempteig, prova, provaturaassaig
Manera de parlar, o d'escriure, o de pronunciar. / Mot, paraula.dicció
Se n'ha anat amb una cosa, s'ha dut amb si llevant-la d'un lloc.s'ha endut
Convertit en gel, gelat. / Fred com el gel, gelat.glaçat
quasigairebé
Acció i efecte de deixar o quedar-se estupefacte, atònit.esbalaïment
Infortunat, desgraciat, malaurat.dissortat
Ponderació mental, enteniment, bon sentit, bon juí, que és penyora d'una justa percepció o apreciació de la bona direcció o camí a seguir.trellat/seny
Dit d'una persona no gens espavilada, mancada de vigor, de tremp.bleda
Posada tota llarga o plana aquella cosa que està plegada, contreta, arronçada. / Desplegada una cosa. / Posada la roba a eixugar.estesa
bassa, rentador, safareigbugader
Matèria colorant vermella.porpra
Planta enfiladissa de fulles verdes les branques de la qual se subjecten en els murs.heura
Dit d'aquell que fa accions roïnes pròpies d'una criatura,entremaliat
Caràcter d'una persona, manera de ser i d'obrar.tarannà
Part més resguardada d'un port.dàrsena
Tota mena d'ocells de corral: gallines, oques, ànecs, etc.aviram
Petit del llop, gos, ós, lleó i d'altres animals mamífers.cadell
Col·loqui amorós, relació entre els enamorats.festeig
Camperol, xampinyó silvestre.rubiol
Omplir un ocell, un pastís, etc., de carn trinxada o altres ingredients.farcir
Fer cabre, introduir.encabir
De la banda d'ací.ençà
Insígnia de gran dignitat, consistent en una vara d'or o altra matèria preciosa.ceptre
Calçat de fusta tot d'una peça.esclop
D'una magnificència, d'una bellesa que imposa.superb
Planta que fa el raïm. / Instrument per a tenir subjecte a algú o alguna cosa. / Peça fixada en creu a l'extrem de la canya d'una àncora.cep
Planta crucífera d'arrel carnosa i comestible.nap
Arbre molt gran que es fa a les vores dels rius i rieres i creix molt de pressa, àlber, poll, pollanc. / Completament amerat.xop
Peça de suro, etc., per a tapar una obertura. / Dificultat, inconvenient.tap
Beguda feta d'aigua, sucre i sucs refrescants o substàncies medicinals amb consistència d'almívar.xarop
Que executa amb dificultat els moviments que li són propis. / Entumit per excés de fred.balb
Marxa ràpida i a salts d'un cavall.galop
Persona que dirigeix i comanda, cap, capitost.cabdill
Fer pilots de fil debanat.cabdellar
Girar una cosa de dalt a baix, pertorbar l'orde de les coses.capgirar
Fet passar quelcom per la gola de la boca a l'esòfag, empassat.engolit
Obra de fortificació de forma pentagonal en els angles d'un recinte emmurallat.baluard
Desgràcia, adversitat, especialment la que afecta al mateix temps un cert nombre de persones. / Persona incapaç, inútil. / Objecte o institució que funciona malament.calamitat
Propi de malaltia. / D'una blanor delicada, suau.mòrbid
Punt essencial d'una qüestió.quid
Reunió o cos de persones del mateix ofici o professió i regides per les mateixes ordenacions.gremi
Nombre de membres pressents necessari perquè una assemblea puga emetre un vot vàlid; mínim de vots favorables perquè una elecció siga vàlida.quòrum
palp, contacte, campanada, pinzellada, retoctoc
Sentiment desagradable que ens causa una cosa que ens repugna.fàstic
Indòmit, no domesticat. / Esquerp, intractable. / Que fa por terrible, horror, esgarrifança.feréstec
Ocell de plomatge negre. / Que constantment es va apartant de la direcció dreta, sense formar angles.corb
Beguda feta amb aigua generalment calenta a la qual s'afegeix un licor fort, normalment rom, i llimona.grog
Persona que és amatent a acollir tota novetat, pel sol fet que la seva adopció li sembla ésser un senyal de distinció, bon gust, intel·ligència, etc.esnob
Excuses artificioses.subterfugis
Cuit prematurament per un excés de foc.sobtat
principal, eminent, sobresortint, gran, preeminent, primordial, capitalcabdal
Pedra fina de color verd i de gran duresa.maragda
Moure o tractar de moure exercint una pressió.empényer
Treballar la massa dins la pastera, maurant-la i sovant-la amb els punys i les mans o maquinària de pastar el pa.fényer
Concloure una cosa. / Donar-se pressa, cuitar.enllestir
Espia, observa amatent.sotja
escampar, estendre, aclarir (la roba), llançar, publicar (defectes)esbandir
treuré, extreuré, evacuaré, retiraré, portaré, faré sortir, faré desaparèixer, separaré, obtindré, guanyaré, trobaré, inferiré, faré sorgir, faré sortirtrauré
fregir, rostir, bullir, escalivar, sofregir, estofar, cremar, picarcoure
Carreró sense eixida.atzucac
Refrany: Quan per la mar s'arrasa,fica't a casa.
Refrany: Marinada forta,pluja a la porta.
Flac, magre, mancat del desenrotllament normal.escanyolit
remirat, escrupolós, maniàtic, estugós, aprensiu, difícil, esquiterell, fastigósllepafils
Que es molt delicat en el tracte i en el comportament.primmirat
Cria de conill.catxap
Trosset menut, mica.esquitx
Planxes matrius d'un gravat; plaques que contenen les proves negatives amb què el fotògraf trau les positives.clixés
Substància negra que prové de la combustió incompleta de les matèries orgàniques i que es deposita en els tubs que condueixen el fum.sutja
vacunavaccí
Combinació mètrica o estrofa. / Composició poètica breu, que generalment serveix de lletra de les cançons populars. / Conjunt de músics.cobla
Aparell per a destil·lar els líquids.alambí
Cadascun dels magistrats d'un triumvirat.triumvir
Nom de diferents magistrats de la Roma antiga.duumvir
Preservat de destrucció o perill.salv
Relació entre el nombre d'avortaments i el nombre total de dones fecundades per a una població determinada i en un temps donat.abortivitat
Gènere de líquens que formen crostes blanquinoses, puntejades de peritecis negres, sobre roques calcinals.verrucària
Relatiu al cervell.cerebral
Qualitat de corb.curvatura
Relatiu o pertanyent als llavis.labial
Qualitat de nebulós. / Estat d'emboirament, freqüència més o menys gran de la boira.nebulositat
Campament al ras d'un cos militar.bivac
Planta de la família de les tifàcies que creix als aiguamolls, les fulles de la qual s'empren per a fer seients de cadira, etc.boga
ablanir, entendrir, mol·lificar, reblanir, aflonjar, assuaujar, amollir / apallisar, atonyinar, estomacar, allisar, pegar, atupar, ataconarestovar
Ficar una arma o un instrument a la beina.embeinar
Cobert fet amb veles.envelat
Peça de vestir que cobreix el pit i l'esquena, sense mànigues, dessota de l'americana, la jupa, etc., guardapits.jupetí
Peça de llenç que esposa al llit per a abrigall immediat del cos.llençol
Desembulla, neteja o compón els cabells. / Neteja el lli, un manyoc de fibres, etc.pentina
Allò que és objecte d'ensenyament. / Instrucció donada al poble sobre la fe i la llei del cristianisme.doctrina
Que tenen coneixements sobre matèries diverses.erudits
Relatius o pertanyents a les reaccións de tipus regressiu, tradicionalista o conservador. / Partidaris, seguidors, d'una tal reacció.reaccionaris
Fou la més antiga d'una corporació, o la qui la representava.exdegana
Grans intensitats d'un sentiment d'adhesió o d'admiració.fervors
Arranjament, disposició regular de les coses, les unes amb relació a les altres. / Grup de persones o de coses que, per alguna circumstància, és considerat com una classe distinta. / Manament, prescripció, que cal obeir, seguir, com a emanats d'una autoriordre
Societat de religiosos, aprovada per l'autoritat eclesiàstica, que viuen en comunitat sota l'observança d'una regla i que emeten vots solemnes. / Ritu cristià, mitjançant el qual l'Església promou un dels seus membres a un determinat grau de ministeri eclorde
Manifestació de la voluntat de cadascun dels membres d'un grup de persones davant d'una opció. / Dret a votar. / Objecte per mitjà del qual es vota. / Promesa feta a Déu, a la Mare de Déu o a un sant de dur a terme una determinada acció. / Compromís contrvot
Nom habitual del carnaval als Països Catalans.carnestoltes
Persones allotjades gratuïtament en casa aliena. / Persones allotjades en un hostal, en una pensió o altres establiments. / Persones encarregades de l'acolliment en una fira, congrés, agència, etc.hostes/hostesses
Grups de paraules que tenen un sentit en si, interposats en uns períodes.incisos
Moble amb un conjunt o joc de taulers horitzontals destinat a guardar-hi llibres, o en general, coses.prestatgeria
Acció i efecte de parar la marxa d'alguna cosa. / Desocupació.atur
Avaluar a ull la quantitat o vàlua d'alguna cosa.alfarrassar
Pell adobada d'ovella, d'anyell o de moltó.badana
El mascle de l'ovella castrat, estimat per la seua carn i per la seua llana.moltó
Vaca petita. / Pell de bou o de vaca. / Bolet carner. / Llengua de bou.vaqueta
Menjada abundosa i bona. / Qualitat de la pilota en la que pren part el tacte i el so que fa quan bota.tec
Elevació petita del terreny.alter
Aparells gimnàstic consistents en dues esferes massisses o dos discs de metall units per una barra.halters
Cop donat a alguna cosa mentre és enlaire, abans que, en la seva caiguda, toqui a terra.volea
Ingerir (aliments sòlids o semisòlids). // Conjunt de coses que s'ingerixen per a nodrir-se.menjar
Prendre el menjar principal del dia, que sol fer-se en les primeres hores de la vesprada.dinar
Recipient amb un canó que acava en una cassoleta plena de foradets, i que serveix per a regar.arruixadora
Segona persona del singular del present de subjuntiu del verb fer.faces
Isca del ventre matern o de l'ou, vinga al món.nasca
Viva d'enteniment, prompta a comprendre les coses. / Diligent, expedita. / Dit d'una cosa a fer quan ja està acabada. / Eixerida.llesta
Afeccionat a les menges molt dolces o agradables al paladar, llaminer.llépol
Espècie de llana feta en els pèls d'una espècie de conills provenents de Turquia.angora
Dominat per la gola, que menja molt.golafre
Refrany: No deixes senda vellaper novella.
Refrany: Tal faràs,tal trobaràs.
Cavall vigorós, l'alçada del qual no passa de catorze decímetres.haca
Peça giratòria col·locada en llocs elevats per a assenyalar la direcció del vent.penell
Diners o altres béns que la dona aporta al matrimoni.aixovar
Irreflexivament.atrotinadament
Coses que ens duen transtorn o dificultat sense profit. / Avalots, confusions. / Embolics, embulls.tripijocs
Promogut, fet sorgir.suscitat
Danyar algun membre del cos. / Fer malbé, malmetre.espatlar
Peça que té en buit la figura que un vol donar en sòlid a la matèria fosa.motle
Part d'una església, que sol tindre planta semicircular i, generalment, sobreïx de la façana posterior.absis
Menjar o artifici que s'utilitza per a atraure els animals, especialment les aus i els peixos. / Allò que atrau, que excita el desig.esquer
Ganxo xicotet de ferro o d'un altre metall que, penjat d'un fil i proveït d'esquer, servix per a pescar.ham
Zoroastrisme.mazdeisme
Fong unicel·lular que produïx enzims, els quals provoquen canvis bioquímics importants en productes orgànics naturals.rent
Planta d'una gran talla, de fulles carnoses molt grans, espinoses en les vores i acabades en un fort mucró, pitera.atzavara
Posar dret. / Alçar-se, posar-se en posició vertical. / Reconduir (a algú) al camí recte. / Erigir, construir.dreçar
Peça de vestir femenina de tela fina, que cobrix la part superior del tronc, similar a una camisa, amb mànegues o sense.brusa
Sotmetre a pressions, friccions o sacsades.masegar
Suat lleugerament.entresuat
Mitges. / Pantis. / Pantalons. / Bragues. / Poses el calcer (a algú). / Confecciones el calcer (a algú), ets el seu sabater.calces
Copes, tradicionalment de metall preciós treballat artísticament, usades per a contindre el vi en la celebració eucarística.calzes
Ferramenta constituïda per un mànec que subjecta una fulla corba de ferro acerat tallant o dentada, que s'utilitza per a segar.falç
Au palmípeda, de grans dimensions, bec de color taronja amb excrescència negra en la base, cap menut i coll llarg, esvelt i flexible.cigne
Llaçada en què un dels caps no es fa passar del tot i forma con una anella.baga
Manera com s'arregla o es disposa alguna cosa.endreç
Peix de forma esvelta, mandíbula prominent i cavitat bucal negra, molt apreciat com a aliment.lluç
Causada (en un ésser viu) una minva de la humitat interna necessària per a subsistir. / Consumit (a algú) una forta afecció moral o física.corsecat
Es diu de la cosa que fa feredat, que horroritza, que causa espant, esporuguidora.esfereïdora
Crida, pregó o edicte, publicat per orde d'una autoritat.ban
Imprés que s'usa per a comunicacions breus en què consta el nom del càrrec o de la institució, el nom del destinatari i la comunicació.saluda
Element lingüístic que una llengua adopta d'una altra, o bé que, procedent d'un llenguatge especialitzat, passa al llenguatge comú.manlleu
Pols de color gris que resulta d'una combustió completa, i que està formada per les substàncies minerals no volàtils presents en el combustible.cendra
Acurtat.escurçat
Peces de vestir llargues, amb mànegues, fetes amb teixit de tovalla, cenyides a la cintura amb un cordó, que s'utilitzen per a eixugar-se.barnussos
De curta duració.breu
Rebentar amb soroll fort i projecció de fragments. / Obrir-se, les flors, les plantes. / Passar-se'n, l'arròs, per excés de cocció.esclatar
Reflexos d'una cosa que apareix lluminosa, que reflecteix la llum. / Esclat d'un mineral.lluïssor
Aparéixer lluminós, reflectir la llum. / Correspondre per l'aparença al mèrit, a l'esforç invertit, al guany obtingut.lluir
Que és (una acció) digna d'aprovació o de lloança. / Que és lògicament acceptable o versemblant.plausible
Eixir, un líquid, del recipient que el conté. / Deixar escapar, un recipient, el líquid que conté.vessar
Dit de la cosa que té forma d'arrel.rizomorfa
De poc seny, fava.ximple
Figues primerenques i molt saboroses. / Peixos semblants a les tonyines, però més menuts. / Que son unes persones dèbils de caràcter. / Vulves.bacores
Òrgan de les plantes que es prolonga en sentit contrari al de l'arrel i que sosté les fulles, les flors i els fruits. / Barreta llarga i prima.tija
Ordi. / Avena.civada
Amb dependència o subordinació respecte a algú o a alguna cosa. / Davall.sota
Extremitat, terme de qualsevol cosa. / Prop de.vora
Vora de la mar, d'un riu o d'un llac. / Moll. / Marge. / Porció de terra conreada a la vora de marge. / Margenada. / Porció de terreny costerut i d'alguna elevació. / Cinglera.riba
Permuta. / A canvi de.barata
Actuar, obrar amb rapidesa, apressar-se. / Treballar amb molta diligència, sol·lícitament. / Entregar-se de manera molt activa.afanyar-se
D'una manera delerosa de servir o de complaure una persona o una cosa per la qual se sent un interés.sol·lícitament
Dit de la que té desig vehement o que posa passió en una acció.delerosa
Harmonitzar, anar bé, una cosa, amb una altra.adir-se
Atordir-se, entabuixar-se.atabalar-se
Produir-se un plaer intens, delectar-se.delitar-se
Dubtar a l'hora de prendre una decisió o de mantindre una actitud. / Moure's lleugerament per falta d'equilibri. / Fanfarronejar.vacil·lar
Adulador, que afalaga servilment. / Delator.llepó
Actitud de les persones que mostren indiferència o desinterés per tot, que no volen saber res de les coses que els haurien de preocupar o d'interessar.meninfotisme
Sensació molesta o dolorosa anàloga a la que causa una cremada. / Cursileria, vulgaritat.Coentor
Ple, compacte. / Poc intel·ligent, poc esvavilat.atapeït
Refrany: A l'estiu,tota cuca viu.
Olorar, oldre.ensumar
Peça, generalment de fusta o de metall, que s'usa per a tasconar o per a fer forta una cosa dins d'una altra, introduint-la en un interstici. / Paraula que allarga la frase per a guanyar temps a causa d'un vici d'elocució. / Espai publicitari breu.falca
Expulsar, desfer-se (d'algú). / Rescindir una relació laboral a partir de la voluntat unilateral de l'empresari. / Vendre directament al públic (un gènere o un producte) en un establiment comercial. / Atendre (els clients) d'un establiment comercial. / Trdespatxar
despatxar, acomiadardespedir
Soledat.solitud
Publicació periòdica que dóna notícies de política, de literatura, d'art, d'esports o d'altra matèria.gaseta
Notícia o escrit informatiu sobre una obra literària o científica, amb una anàlisi o comentari crítics. / Enumeració de les principals característiques d'una persona, un animal o una cosa, amb juís i observacions.ressenya
Suspensió temporal de les hostilitats pactada per les parts bel·ligerants, que no comporta l'acabament de la guerra, treva.armistici
En l'antiga Unió Soviètica, camp de concentració, conjunt de centres penitenciaris o institució governamental responsable del conjunt de centres penitenciaris. Literalment és un acrònim de "Direcció General de Camps i Colònies de Treball i de Correcció".gulag
predomini, superioritat, preeminència, supremaciahegemonia
Dels fets. / De fet, i no de dret.fàctic
Acció de separar-se d'un grup, especialment d'una nació o d'un Estat una part del seu poble o territori.secessió
Persona que abandona el seu partit i se'n passa a un altre.trànsfuga
Escampar, dispersar o disseminar.espargir
Divulgar, fer públic.propalar
Barri o suburbi habitat per un grup social minoritari. / Minoria social o ideològica que viu aïllada de la resta de la societat. / Barri jueu marginat dins d'una ciutat.gueto
Forma originària d'una paraula.ètim
Juntura o unió dels ossos dels dits de les mans i dels peus. / Peça articulada constitutiva dels apèndixs dels artròpodes.artell
laic, seglar / ignorant, inculte, illetratllec
Provisió, en espècie o en diners, que es prepara la persona que fa un viatge. / Dieta que percep un diplomàtic o un altre funcionari per a traslladar-se al lloc de destinació. / Sagrament de l'eucaristia administrat als cristians que es troben en perill dviàtic
Conjunt de les manifestacions volcàniques i de tots els fenòmens associats a l'expulsió dels magmes i dels gasos a la superfície de la Terra i a l'atmosfera.vulcanisme
Endolcir.dulcificar
Barba que es deixa créixer només en el mentó. / Bombeta.pereta
Al mateix temps, a la vegada.alhora
Esplais, bromes, diversions. / Determinacións sobtades, pensades capritxoses.rauxes
Juntament. / Alhora.ensems
Fins i tot.àdhuc
De tant en tant.adesiara
Vent del sud-est.xaloc
Arbre menut, de fulles verdes tot l'any i flors blanquinoses i perfumades. / Fusta d'estos arbres. / Estampa obtinguda amb una tècnica de gravat. / Mà de morter. // Xiquet / Au (Aythya ferina) amb plomatge de tons grisos i cap de color marró rogenc.boix
Pegar colps o sacsar de manera que queden senyals o contusions. / Arrugar o deixar en mal estat. / Esmicolar.matxucar
Fracció que excedix una quantitat redona. / Talleruca, retall, tros extrem d'una peça de roba o de paper.escaig
Simular o voler fer creure (allò que no és), aparentar.aparençar
Distància vertical que hi ha des d'un punt elevat fins a la superfície terrestre o fins a qualsevol altre element que es pren com a referència.altura
Allò que un cos té d'alt, dimensió d'un cos en direcció vertical.alçària
Alçària, especialment d'una persona o d'un animal.alçada
Executar, dur a terme, complir.acomplir
Fer allò que cal fer, el propi deure, les pròpies obligacions.complir
Imposar (a algú) una contribució o una multa, generalment injusta o arbitrària.composar
Elevació del terreny no massa alta ni de pendent molt rost, puig, turó.tossal
Feta o dita pròpia de qui no té trellat.destrellat
Situat al sud, meridional. / Del sud o que hi té relació. / De l'hemisferi sud, tant de l'esfera terrestre com de la celest, o que hi té relació. / Vent del sud o del sud-oest. / Unitat monetària de l'Argentina anterior a l'adopció del peso.austral
Del nord o septentrional, o que hi té relació.boreal
Imposar una pena per l'incompliment d'una llei o d'una norma. / Donar la autorització o aprovació (a una llei, un acte, un ús o un costum).sancionar
Llevat o trencat un cantell (d'alguna cosa). / Llevada una part (d'una quantitat exacta o d'un nombre que es considera complet). / Dit més del que caldria.descantellat
Ciència que té per objecte l'estudi dels escuts d'armes. / Conjunt d'emblemes que estudia esta ciència.heràldica
Sense netedat, brut, llord.sutze
Refrany: Pel febrer,flor a l'ametler.
Refrany: De tard o de primer,Carnestoltes pel febrer.
Refrany: Pel març,herbes per totes parts.
Refrany: Per Sant Andreu,llarga nit i dia breu.
encercar, investigar, recercar, escodrinyar, perquirir, perquisicionar, indagar, examinar, esbrinar.escorcollar
Invertir la posició (d'alguna cosa), posar-la al revés. / Pertorbar la col·locació o l'orde normal (d'alguna cosa). / Entendre, dir o fer (les coses) al revés. / Fer canviar de parer o de propòsit (a algú). / Canviar l'evolució o el curs normal (d'algunacapgirar
Ciutats principals d'uns territoris o d'uns Estats, de grandària considerable. / Estats, i originàriament ciutats, respecte a les seues colònies.metròpolis
Llunyanes, distants.remotes
Que té el poder de constrényer.coercitiu
Agradable, bella, tranquil·la.idíl·lica
Estudi descriptiu dels diversos grups humans, de les seues activitats, organització social, creences religioses i estructures de parentiu.etnografia
De color gris fosc tirant a negre.bru
Refrany: La faena del matalafer:voler i no poder.
Refrany: Qui no sembrano cull.
Estat de la mar quan forma onades d'una alçària entre 0,5 i 1,25 metres. / Malestar o discòrdia en el si d'un grup de persones. / Remor confusa de baralla o de protesta.maror
Refrany: Amb diners,torrons.
Plataforma de taulons elevada que es construïx en un lloc públic per a un acte o un espectacle solemne.cadafal
Refrany: Cel a borreguets,aigua a canterets.
Posar els mollons que assenyalen els límits (d'un terme o d'una propietat).fitar
En cap banda.enlloc
Únicament.només
Part d'una casa, d'una habitació o d'una cavitat, que limita per dalt. / Coberta d'un edifici. / Paviment o sòl. / Mescla de pols feta de testos ben picats i calç viva, que servia per a fer el paviment.trespol
Afonar, destruir o derrocar (un trespol, una construcció, un edifici).esfondrar/ensorrar
Que lliga amb un vincle legal, moral o afectiu.vinculant
Aportació que fa la muller al matrimoni orientada al sosteniment de les càrregues comunes. / Roba d'ús personal i d'ús comú de la casa que els nóvios aporten al matrimoni.dot/aixovar
Allò que queda d'un foc quan, apagada la flama, és una mescla de brases incandescents i de cendra.caliu
Prestatge, estant.lleixa
matinarmatinejar
Feu amb el material adequat el sòl o llit (d'un receptacle o d'una construcció).lliteu
alabances, elogis, panegírics, lloes, apologies, ponderacións, enaltiments, encomislloances
Llavar només amb aigua, sense sabó. / Llevar amb aigua el sabó (d'allò que s'ha ensabonat, escurat o llavat). / Llevar-se el sabó amb aigua clara, després de llavar-se. / Llavar.rentar
Territoris o conjunts de paratges de què està envoltat un lloc o una població.contornades/rodalies
Moble o suport de fusta o d'altres materials, amb peu o sense, en forma de pla inclinat, on es posa un llibre, uns papers o una partitura per a llegir-los amb més comoditat.faristol
escondir, encobrir, soterrar, cobrir, tapar, ocultar, colgar, ensofronyar, celaramagar
Lloc adequat o preparat per a no deixar-se veure o per a escondir alguna cosa.amagatall
prompte, pròximament, de seguida, prest, adés, en breuaviat
enemistar, desagermanar,desamigar, indisposar, desunirbarallar
elevar, enlairar, incorporar, alçar, alçapremar / enarborar, hissar / insurreccionar, amotinar / retirar, suprimir, abrogaraixecar
Utensili consistent en una làmina proveïda d'una sèrie de pues paral·leles i col·locades en fila, que servix per a desembolicar, pentinar i arreglar els cabells.pinta
graons, grades, escalons, marxapeusesglaons
Andana situada en la planta més elevada d'una casa.golfes/golfa
clacar, garlar, conversar, parlotejar, xerrotejar, garolar, rallar, verbejar, barbollar, xerrar / delatar, xerrarxarrar
Fruits comestibles de la mongetera, en tavelles aplanades que contenen diverses llavors en forma de renyó, mongetes.fesols
Calces que cobrixen el peu, el turmell i la part baixa de la cama, mitjons.calcetins
Au.ocell
restes, deixalles, despulles, romanalles, residus, deixies, engrunes, ruïnes, excrements, detritusruna
Caixa tancada, limitada d'un o més costats per barres, llistons o fils d'aram, separats per espais buits, usada per a tancar o transportar animals.gàbia
colèrica, irascible, furiosa, fellona, geniüda, iracunda, rampelluda, irritable, rabiosarabiüda
Espatla, espatlla.muscle
Refrany: Qui te famsomia rotllos.
Refrany: Conte contat,conte acabat.
Refrany: La vergonyacria ronya.
examinar, inquirir, indagar, escorcollar, esbrinar, encercar, recercar, perquirir, perquisicionarescodrinyar
complaença, delectació, gaudi, gaudimentfruïció
Estat d'una persona que no s'ha casat ni té parella, especialment per motius religiosos o per una altra classe de principis.celibat
Condició, conjunt de pràctiques, manera de viure, de les persones que s'imposen una vida austera o de les persones que practiquen l'autocontrol del cos i de la ment, encaminat a la consecució de la perfecció personal, especialment segons els preceptes d'uascetisme
Cossos eclesiàstics. / Càrrecs i dignitats d'home que ha rebut ordes sagrats, especialment sacerdot.clerecies
Falta de cura, negligència en els actes.incúria
ombriencs, ombrosos, obacs, ombrius, foscos, obagosos, ombrats, ombradissos, ombrersombrívols
Abreviatura de la locució llatina id est (és a dir)i. e.
Moviment cultural de recuperació lingüística i literària dut a terme a Catalunya, València i les Illes Balears a partir de la segona mitat del segle XIX.Renaixença
Conjunt de temes o d'assumptes que s'han de tractar en un curs, en un examen, en un congrés o en una conferència.temari
Punt de l'horitzó per on es pon el Sol, ponent. / Part de la Terra que mira a ponent. / Regions o territoris situats cap a ponent.occident
Conjunt format per la Unió Europea, els Estats Units, el Canadà i diversos països que bàsicament compartixen un mateix sistema social, econòmic i cultural, oposat sovint al món oriental.Occident
Edifici on es reunix una comunitat cristiana per a la celebració dels actes litúrgics.església
Comunitat dels seguidors de Jesucrist. / Congregació de les persones que tenen una mateixa fe cristiana. / Església catòlica. / Comunitat local de cristians constituïda al voltant d'un bisbe. / Conjunt de tots els ministres d'una Església, el seu govern.Església
Persona que ha rebut els ordes sagrats. / De l'Església o el clero, o que hi té relació.eclesiàstic
Expedició militar que feien a l'estiu els sarraïns d'Al-Àndalus per a saquejar els regnes cristians.asseifa
Faltat de gràcia.desgarbat
0%
Fallos: 0

Has fallado. No es
La respuesta correcta es:
Respuesta:

¡Enhorebuena, has completado la lección!

Estadísticas: 12788 ejercicios, 174 apartados teóricos, 65273 usuarios registrados, 12 usuarios hoy, último registrado: RamonKi