nuevo usuario
Estás en: Valenciano - C2 - Vocabulario y refranes

Valenciano - C2 - Vocabulario y refranes

Escribir una palabra dada su definición o sinónimos, completar refranes, ... La elección de las palabras y demás surge de las dudas en la experiencia propia estudiando para superar la prueba del grado superior (grau superior), C2, de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), utilizando principalmente el libro Valencià Superior, de Núria Brugarolas Camps.

El ejercicio se irá completando continuamente, ¡se admiten sugerencias! En esta misma web hay un ejercicio similar del grado medio (grau mitjà), C1.

Valenciano

Para realizar el ejercicio debes pulsar en el siguiente botón y para cada pregunta escribir la respuesta correspondiente según la tabla de debajo:

PreguntaRespuesta
disfrutat, gaudit.fruït
Conjunt de relacions entre els grups d'organismes d'acord amb la seua història evolutiva.filogènesi
Tendència de les espècies d'un mateix fílum a seguir un camí evolutiu fix.ortogènesi
En botànica, unitat sistemàtica superior en què es dividix el regne. / En biologia, grup taxonòmic constituït per la reunió de classes afins.fílum
Versió llatina de la Bíblia feta per sant Jeroni al final del segle IV i reconeguda per l'Església com a autèntica.vulgata
anhelós, cobejós, desitjós, ambiciós, ansiós, delirósdelerós
al·legar, argumentar, aportar, testimoniar, provar.adduir
ajudants, cooperants, col·laboradores.adjuvants
Que és (un so) estrident i aspre.esquerdat
Vent del nord.bòrees
bodegaceller
Cortina d'una sola peça que s'arreplega verticalment. / Teixit de lli cru que s'usa per a fer cortines.estor
Mòlta. / Porció de gra, de farina o d'oli que correspon al moliner per la mòlta.moltura
Taula redona tapada per una tela que arriba a terra, davall de la qual se sol posar un braser.tendur
Conjunt de corretges que sol portar cadascun dels pedals de la bicicleta per a subjectar el peu.calçapeu
Barra de fusta de metre i mig de llargària, acabada en una punta d'acer, que usa el rellonejador per a ferir el bou. / Barra de ferro punxeguda que s'usava en les lluites de la festa cavalleresca.relló
Peça que es posa en l'extrem d'un paraigua o d'un objecte semblant. / Peça tubular usada per a inserir-hi una altra. / Eixamplament de l'extrem d'un tub per a encaixar-hi un element. / Culot. / En automobilisme, fet que un cotxe patine fins a capgirar.virolla
Glop d'un líquid que es paladeja.xarrup
Crit agut, breu i penetrant.xiscle
Crit estrident. / Crit de les aus nocturnes.esgarip
abrusir, afogarar, abrandar, aflamar, abrasar, brusir, socarrar / escalfar, caldejarabrusar
Intestat. / Senser haver fet testament.abintestat
Acceptar (una herència, un llegat o una successió).adir
Fregament. / Signe clínic constituït per un soroll determinat per auscultació i a vegades per palpació, produït quan entren en contacte dos superfícies seroses inflamades.frec
xicòries, morelles, màstecs / tifortscama-roges
Acció o efecte de sentir ira o enutjar-se molt.aïrament
Infringida, no respectada.conculcada
Allò que es desitja, aspiració.desideràtum
Etiqueta o segell, sovint amb un gravat, que es posa en els llibres per a indicar a qui o a quina biblioteca pertanyen.ex-libris
imitació, reproducció, còpia, rèplicafacsímil
Persona de plena confiança d'una altra que en nom d'esta s'encarrega dels negocis més importants. / Persona que s'encarrega en una casa o en una dependència de tots els assumptes.factòtum
càrrega, hipoteca, exacció, impost, taxagravamen
Dret que té una persona detinguda a ser posada immediatament a disposició de l'autoritat judicial perquè esta confirme o no la legalitat de la detenció.habeas corpus
Igual, la mateixa cosa, usat en les enumeracions o citacions per a evitar la repetició d'una paraula o d'una frase.ídem
Element d'un conjunt. / Entrada o paraula clau que identifica un document, un llibre, una revista o un article en un índex. / El mateix document. / Element, part o unitat d'un test o d'un material psicotècnic. / Introduïx cadascun dels articles o capítolsítem
En la litúrgia catòlica, part del cànon de la missa en què es prega pels fidels o pels difunts. / Nota o senyal per a recordar alguna cosa. memento
Comunicació diplomàtica en què es recapitulen fets i raons perquè es tinguen en compte en un assumpte greu. / Nota destinada a recordar alguna cosa. / Quadern o llibret en què s'apunta allò que es vol recordar.memoràndum
Santuari del temple de Jerusalem o sant dels sants. / Presbiteri / Capella, generalment lateral o situada a part, on es guarda l'eucaristia. / Lloc secret reservat als iniciats o privilegiats.sancta sanctorum
En una transcripció, paraula que es posa, entre parèntesis o entre claudàtors, al costat d'una paraula equivocada o inintel·ligible en el text, per a indicar que no és un error del transcriptor.sic
ensopir-se, adormir-se, endormiscar-seabaltir-se
desinteressat, indiferentdisplicent
Veure o concebre anticipadament (allò que pot ocórrer o que ha d'ocórrer).preveure
buidar, escórrer, esgotar, eixugar, acabar, consumir, gastarexhaurir
menguar, mermarminvar
Filet de carn o de peix enrotllat i farcit.polpeta
encongir-se, desanimar-se, descoratjar-seapocar-se
Rebrot que ix en la soca d'una planta. / Borboll d'aigua.grífol
Grevoler. / Fusta de grevoler. / Au (Bonasa bonasia) de color gris terrós, tacat a franges, que viu en el centre i el nord d'Europa.grévol/grèvol
Armariet de fusta i tela metàl·lica per a guardar carn o embotit. / Planta herbàcia perenne (Acanthus mollis), de grans fulles de color verd fosc, i flors grans agrupades en una llarga espiga terminal, utilitzada en jardineria.carnera
pescaterpeixater
Moneda de plata o de coure de valor de sis diners. / Grup de quatre. / Quadern.qüern
Que està format per nou. / Que és (un nombre o una quantitat) equivalent a nou vegades un altre. / Quantitat equivalent a nou vegades una altra.nònuple
Peix teleosti marí (Dentex dentex), d'uns huit decímetres de llargària, amb el dors blavós i el ventre gris, cos comprimit, dents còniques en les dos mandíbules i dos o tres de les centrals molt ixents, i de carn blanca i comestible, que habita generalmendéntol
Canviar la situació (d'algú o d'alguna cosa).ressituar
Abraçar fortament (a algú) amb els braons. / Agafar-se per a lluitar. / Llançar-se contra algú o alguna cosa.abraonar
Encertat, adequat, oportú, idoni.escaient
anar, convenir / caure, anarescaure
Desproveït d'armes. / Indefens. / Desproveït d'espines, agullons o arestes.inerme
Acció o efecte d'inquietar, preocupar. / Acció o efecte d'importunar, molestar.amoïnament
Fer més lent, ralentitzar.alentir
Mamífers remugants (Capreolus sp), més menuts que els cérvols, de pelatge d'un color gris rogenc, la cua molt curta i les banyes menudes, berrugoses i encorbades en les puntes.cabirols
Mamífers remugants (Dama dama), d'uns noranta centímetres d'alçària fins a la creu, pelatge rogenc fosc tacat de blanc, i cap dret amb banyes cilíndriques en la base i en forma de pala en l'extremitat, que viuen en els boscos d'Europa.daines
Matèria tèxtil en forma de fibra abans d'entrar en manufactura.floca
Conjunt d'operacions a què se sotmet una fibra tèxtil per a convertir-la en fil. / Conjunt d'operacions que permeten obtindre un feix de filaments artificials o sintètics a partir de la matèria primera en forma de massa viscosa./ Fàbrica on tenen lloc esfilatura
En forma d'aspa. / Prim i sec com una àspia. / Defallit, molt prim per falta d'aliment. / Empobrit, sense diners.aspat
Desfici. / Picor.frisança
Comestibles que es duen quan es va de camí, de viatge o a fer faena fora de casa. / Herba apta per a l'alimentació dels animals domèstics. / Guisat fet amb diversos productes del camp, com ara bledes, faves, fesols o creïlla, i fideus o arròs.recapte
Fer vindre ganes de riure (a algú). / Agafar ganes de riure.enriallar/enriolar
Refrany: Qui tot ho voltot ho perd.
Enverinada, intoxicada.entuixegada
insigne, famós, assenyalat, eminent, excel·lent, sobresortint, notable, il·lustre / aparent, visibleconspicu
Acovardir, intimidar.acoquinar
restes, deixalles, despulles, residus, runa, deixies, engrunes, ruïnes, excrements, detritusromanalles
resultat, solució, corol·lari, conclusió, desenllaç, fi, efecte, conseqüència, èxit, fruitresulta
Davantal per a pastar. / Torcamans. / Peça de roba per a cobrir el pa. / Peça de cuiro per a resguardar-se la part davantera. / Manta per a cobrir el llom de les cavalleries. / Humeral / Davantalet utilitzat en les cerimònies de la francmaçoneria.mandil
Pegar / Adornar (a algú o alguna cosa) amb flocs, llaços, banderes.enflocar
barana, arrambador (paret) / replà (finestra)ampit
Amb pressa, precipitadament.apressadament
Teixit de seda, d'un sol color, amb una sola trama i amb dibuixos formats amb el teixit. / Tela teixida de manera semblant però amb una altra matèria. / Cobertor usat per a adornar balcons en dies de festa. / Peça de vidre o d'obra procedent de Damasc.domàs
apagada, esmorteïda, esmortida, pàl·lida, sompasomorta
Arbust enfiladís (Wistaria sinensis), de fulles de color verd brillant, imparipinnades, flors oloroses blanques o malves, disposades en raïms penjants, i fruit en llegum. / Àcid aminoacètic, el més simple dels aminoàcids. / Àcid usat com a revelador d'emuglicina
Destil·lava (una substància) successives vegades.cohobava
Moguda amb la mà (una arma o similar) amb un gest amenaçador. / Feta sonar (una campana). / Balancejada fent que adquirisca un moviment oscil·latori vibratori. / Oscil·lació d'un cos. / Oscil·lació transversal d'una nau. / Plat elaborat amb abadejo.brandada
Corder. / Xiquet.marrec
ociós, desocupat, vagarós, desenfeinat, inactiudesvagat
Punta de seda, o de fibres químiques, que s'usa com a ornament i que s'obté entrellaçant i retorcent un o diversos fils.blonda
Veure de lluny (alguna cosa) sense distingir-la bé. / Amidar a ull. / Mirar, observar.ataüllar
Au (Serinus serinus) d'uns deu centímetres, de bec curt i cònic, de color verd groguenc amb franges fosques, la femella, i el pit, la gola i el copró llisos i de color groc viu, el mascle. / Embriaguesa. / Persona jove. / Persona xicoteta.gafarró
gastar, desembossardespendre
apilar, amuntonararrimerar
Refrany: Calder vella,bony o forat.
hàbil, astut, expert, enginyós, traçut, destre, habilitat, coneixedor, capaç, manyós, apteartec
Art de pesca, de la mateixa forma que l'art del bou, però molt més reduït i de malla més estreta, que es cala vora mar i es trau des de la platja.bolig/artet
suavitzar, assuaujar, endolcir, mol·lificar, amorosir, lenificarassuavir
Confusió, barreja desordenada.cafarnaüm
Donar a algú (allò que li és degut).retre
0%
Fallos: 0

Has fallado. No es
La respuesta correcta es:
Respuesta:

¡Enhorebuena, has completado la lección!

Estadísticas: 14790 ejercicios, 221 apartados teóricos, 80116 usuarios registrados, 211 usuarios hoy, último registrado: ubegiijyo